Selskapene i Teqva gruppen er en av eierne i alliansen Konekta og El nett gruppen. Alle leverandør- og grossistavtaler som går gjennom innkjøpsalliansene, blir ivaretatt av Konektas og El nett gruppen.  

Innkjøpsalliansene gjennomfører leverandørrevisjon som vi arbeider etter der aktsomhetsvurdering rundt leverandører av varer er et av punktene. Det foretas årlig revidering rundt våre samarbeidspartnere der vi følger opp leverandører vi opplever usikkerhet rundt. De får tilsendt et kartleggingsskjema der vi sammen finner tiltaksplan for bevisst jobbing rundt områdene.

Innkjøpsalliansene fører oversikt over sertifiseringer fra alle våre samarbeidspartnere og følger opp punktene jevnlig i samhandling med samarbeidspartnerne våre.

I Teqva gruppen har hvert selskap utnevnt en ansvarlig for gjennomføringen og oppfølgingen av åpenhetsloven. Dette er:  

  • Avitell: Karl Erling Fredriksen 
  • Agder Ventilasjon: Espen Ose  
  • Egeland Rør: Lars Eirik Vik  
  • Energi og Miljø: Kjetil Thorsnæs 
  • Rønning Elektro: Bård Skavland 
  • Sig Halvorsen: Tor Jakob Dysjaland  
  • Teqva Haugesund: Alf Kristian Kvalevåg 

Kjøper man produkter og tjenester av leverandører uten avtale via våre allianser, må man inngå samarbeidsavtaler som dekker våre etiske retningslinjer og bærekraftsmål, slik at selskapene i Teqva gruppen sikrer seg informasjonen man trenger.  

Teqva gruppen arbeider nå med å kartlegge og vurdere eventuelle negative påvirkninger/skader i egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser, og eventuelt forebygge, redusere eller stanse dette.

Vi har påbegynt aktsomhetsvurderingen av leverandører av varer og tjenester som er utenfor våre allianser. Våre leverandører vil motta informasjon om dette og bes om levere informasjon til vår åpenhetsansvarlig. Dette arbeidet vil være klart senest 30. juni 2023.

Åpenhetsloven fremmer sosial bærekraft og derfor innbefatter vi også Åpenhetsloven som en del av vårt bærekraftsarbeid.