Hittil har bærekraft primært vært i fokus ved oppføring av nye bygg og anlegg. I tiden fremover vil bærekraftige løsninger innen drift og vedlikehold få like sterkt fokus.

Våre mål:

 • Teqva skal være en trygg og god arbeidsplass.
 • Alle selskapene i Teqva skal være miljøsertifiserte.
 • Vi skal redusere våre klimagassutslipp med 50 % innen 2030.
 • Teqva gruppen skal ha godkjentlærebedrifter i fremtiden.
 • Teqva gruppen skal bidra til likestilling i bygg og anleggsbransjen og hindre diskriminering.
 • Vi har i dag en bilpark på over 400 biler på tvers av alle selskapene i Teqva gruppen. Innen 2030 har vi et mål om at hele bilparken skal være elektrisk.

 

Ikoner Ikoner Ikoner Ikoner

 

Hvordan gjennomføre:

 • Felles etiske retningslinjer på tvers av Teqva
 • Tydelige krav til, dialog med og oppfølging av underentreprenører
 • En konsernmodell for miljøfyrtårn
 • Null utslipp av Co2 på egne firmabiler innen 2025.
 • Redusere energibruk i egne lokaler med X KWh.
 • Sette opplæring av lærlinger i system
 • Utdanne sterke faglige ledere
 • Følge læreplaner og kontinuerlig oppfølging
 • Redegjøre om faktisk tilstand for kjønns-likestilling og arbeid årlig i styre.
 • Systematisk plan for aktivitetsplikten